Slotwijziging 2023 01

Inleiding

In de Slotwijziging 2023 stellen we de begroting 2023 bij inclusief een voorgestelde budgetoverheveling naar 2024.

Vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk de geraamde stortingen in, en onttrekkingen uit, de gemeentelijke reserves bij te stellen. Ook de budgettair neutrale budgetverschuivingen binnen of tussen programma’s nemen we in deze wijziging mee. De procedure over budgetoverhevelingen is in de nieuwe financiële verordening aangepast. De voorstellen voor budgetoverheveling naar 2024 nemen we eveneens mee in deze Slotwijziging. De overgehevelde budgetten zijn vanaf 1 januari 2024 direct beschikbaar en worden verantwoord in de jaarcijfers.

Het jaarrekeningproces start met deze Slotwijziging van de begroting 2023 in december.

De raad heeft de Slotwijziging 2023 behandeld op donderdag 21 december 2023.
Klik hier voor bijbehorende stukken en de uitzending